Winterlude Lunar New Year Parade

Videographers: Tianshu Chu, Weimin Mao

……………………………………………………………………………………………………….